HR4FUTURE LoveCoWork, z.s.Na Rybníčku 521/56, 746 01 Opava, 07.02.2018 RESOURCE DAY 07.02. 2018 více…

Závěrečný workshop projektu Game4Business 16. 6. 2015

Zpět

 

"PODPORA A ROZVOJ KOMPETENCE PODNIKAVOSTI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL"

aneb

"JAK SE DAŘILO PĚTI ŽÁKOVSKÝM MINIMPODNIKŮM NA ZŠ PODNIKAT?"

 

Kdy? Kde?

 • 16. června 2015 od 09:00 hod.
 • Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava - Hrabůvka

 

Určeno:

 • Žákům, ředitelům ZŠ, vedoucím zaměstnancům ZŠ, pedagogickým pracovníkům ZŠ
 • Odborné veřejnosti

 

Klíčová témata worskhopů:

 • Proč podpora podnikavosti již na základních školách?
 • Jak zvládli žáci druhého stupně podnikání v rámci pilotního projektu pro 5 ZŠ MSK a OL kraje?
 • Představení nových atraktivních záměrů pro ZŠ a jejich žákovské minipodniky.

 

Program:

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 09:15 Představení významu a přínosů podpory podnikavosti již na základních školách Petr Kazík, jednatel, lektor, kouč, AHRA
09:15 – 09:45

Jak probíhalo pilotní vyzkoušení fungování 5 minipodniků na základních školách?

 • očekávání
 • rizika
 • definování témat podnikání
 • rozdělení rolí v organizační struktuře
 • systém řízení
 • dosažené výsledky
 • zvládnutí rizik

Lenka Murinová, vedoucí projektu, AHRA

Petr Kazík, jednatel, lektor, kouč, AHRA
09:45 – 10:30

Představení fungování 5 žákovských minipodniků samotnými žáky

 • video prezentace
 • osobní představení

Ocenění a vyhlášení nejlepšího minipodniku

Ocenění dozorčí rady minipodniků

Žáci zapojených ZŠ

ZŠ a MŠ Slatinice,

ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice,

ZŠ Havířov Na Nábřeží,

ZŠ Fryčovice,

ZŠ Karviná Borovského

10:30 – 10:45 Přestávka s občerstvením
10:45 – 11:00

Přínosy, význam a potřebná atraktivní forma pojetí rozvoje kompetence podnikavosti žáků na ZŠ.

Kompetence k podnikavosti – které dovednosti, znalosti a postoje si žáci uvědomí?
Petr Kazík, jednatel, lektor, kouč, AHRA
11:00 – 11:30 Panelová diskuse

Ředitelé ZŠ

Pedagogičtí pracovníci věnující se na ZŠ žákovskému minipodnikání

Zástupce zaměstnavatelů a asociací malých a středních podnikatelů

11:30 – 11:45

Ukázky výstupů projektu – elektronická kniha:

 • Metodika zakládání a řízení minipodniků na ZŠ
 • DVD ukázky z fungování minipodniků a jejich řízení
Miroslav Konvičný, lektor, konzultant, AHRA
11:45 – 12:30

Výzva k zapojení do nového projektu.

Návrh inovativních aktivit směrem k podpoře atraktivity pojetí pro žáky.

Ukázky moderních IT řešení pro identifikaci individuální excelence jednotlivých žáků a podporu komunikace v systému Škola – žák – rodič  - volba dalšího studia – zaměstnavatelé.

Lenka Murinová, autorka projektu, AHRA

Oldřich Frydrych, Getmore
12:30

Slavnostní ukončení konference

Slavnostní raut

Lenka Murinová, vedoucí projektu, AHRA

Petr Kazík, jednatel, lektor, kouč, AHRA
Od 13:00 Individuální konzultace

Lenka Murinová, vedoucí projektu, AHRA

Petr Kazík, jednatel, lektor, kouč, AHRA

Oldřich Frydrych, Getmore

 

 

Bližší informace o projektu Vám poskytnou:

Lenka Murinová

vedoucí projektu

tel.: 602 777 825

murinova@a-hra.cz

 

Pavla Pohludková

hlavní manažerka projektu

tel.: 730 149 067

pohludkova@a-hra.cz