HR4FUTURE LoveCoWork, z.s.Na Rybníčku 521/56, 746 01 Opava, 07.02.2018 RESOURCE DAY 07.02. 2018 více…

Budování excelence v poskytování sociálních služeb

Zpět

Název projektu: Budování excelence v poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000906

Název programu: Operační program Zaměstnanost

 

Příjemce: AHRA - Human Resouce Agency, s.r.o.

Partneři projektu:

 • Slezská Diakonie
 • Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace

Termín realizace: 1.8.2016 - 31. 7. 2018

 

Hlavními cíli projektu jsou:

 • zavádění a inovace procesů rozvoje a řízení kvality v poskytovaných soc. službách v organizacích Slezská Diakonie v Českém Těšíně a Centrum sociální pomoci v Třinci, kteří jsou jedni z největších poskytovatelů sociálních služeb v regionu MS Kraje
 • zvyšování zainteresovanosti všech pracovníků těchto organiazací do procesu zvyšování kvality poskytovaných služeb a do spolupodílení se na tvorbě inteních metodik, které přispívají ke zvyšování kvality
 • podpora vzájemného srovnávání a síťování pracovníků soc. služeb v MS Kraji za účelem sdílení osvědčené praxe a motivace ke zvyšování kvality poskytovaných služeb
 • zvyšování kvality péče a spokojenosti klientů služeb jak stávajících, tak nových, kteří do těchto organizací přicházejí v důsledku transformace soc. služeb z jiných organizací a tedy přicházejí do nových prostředí a nových typů poskytovaných služeb.

 

V rámci projektu bude realizováno 5 klíčových aktivit, které však zahrnují další dílčí aktivity:

 1. sebehodnocení kvality řízení organizace včetně zákonných standardů kvality optikou modelu EFQM
 2. mezirezortní sdílení zkušeností, síťování pracovníků v sociálních službách v MS Kraji
 3. inovace interních metodik pro dodržování kvality ve vybraných sociálních službách
 4. měření dopadu vzdělávání do kvality sociálních služeb
 5. evaluace - vyhodnocení ztotožnění se organizací partnerů s modelem EFQM a volba kroků pro systematické zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb do budoucna

V případě, že se budete chtít zapojit do mezirezortního sdílení zkušeností  (proběhne 10 setkání s cílem výměny zkušeností a osvědčené praxe v kontextu dané soc. služby a poskytované péče) neváhejte nás kontaktovat na níže uvedenách kontaktech.

 

Kontaktní údaje:

Ing. Miroslav Konvičný
expert modelu EFQM
konvicny@a-hra.cz
723 449 880

Pavla Hajná
manažerka projektu
hajna@a-hra.cz
724 968 823

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.