HR4FUTURE LoveCoWork, z.s.Na Rybníčku 521/56, 746 01 Opava, 07.02.2018 RESOURCE DAY 07.02. 2018 více…

Strategie na A3 ve společnosti LANEX a.s.

Zpět

Cíl vzdělávací aktivitY

  • Sladit si zásady tvorby a používání firemní strategie
  • Zanalyzovat si konkurenční výhodu a rizika rozvoje
  • Poznat přínosy a možnosti aplikace modelu excelence EFQM k tvorbě strategie
  • Vytvoření strategické mapy A3 a definovat metodiku jejího naplňování

Určeno

  • TOP MANAGEMENT

Forma

  • workshop, trénink technik pro definování strategie a analytik potřebných pro její sestavení

LEKTOR

  • Dr. Petr Kazík

Obsahové zaměření workshopu

TÉMATA

CÍL TÉMATU, účastníci budou umět lépe:

VÝSTUPY

Úvod do kurzu

Pojmenovat své potřeby

Cíle kurzu, očekávání

Model excelence  - principy

Určit možnosti dalšího směřování společnosti s aplikací Modelu excelence

Vyhodnocení RADAR

Analytické metody SWOT a PORTER

Definovat konkurenční výhodu

Konfrontační matice

Matice MABA, BCG

Definování strategie produktových a zákaznických skupin

Analýza produktů a zákaznických skupin

Mise  - Vize

Zvládnutí metodiky a technik tvorby a definování Mise a Vize

Postup a zásady definování MISE a VIZE

8 koncepcí rozvoje konkurenceschopnosti

Naplnit jednotlivé koncepce konkrétními opatření a aktivitami

Tvorba strategické mapy

Závěr kurzu

Zhodnotit přínosy kurzu

Definování postupů pro naplňování analytik a strategie = strategie jako pracovní nástroj

Výběr klíčových poznatků

 

hodnocení workshopu