HR4FUTURE LoveCoWork, z.s.Na Rybníčku 521/56, 746 01 Opava, 07.02.2018 RESOURCE DAY 07.02. 2018 více…

Konkurenční výhody

Za konkureční výhody považujeme ty, které je považují i naši klienti a partneři 

 • odbornost - úzká provázanost s praxí
 • přinášení podnětů z praxe
 • spolehlivost, ochota, flexibilita
 • zákaznický přístup
 • analýza cílové skupiny, cílenost rozvoje, respektování zadání
 • kvalitní lektorský tým
 • kreativita při řešení problémů
 • využívání multimediální techniky ve výuce
 • poskytování a forma zpětnovazebních mechanismů

konkurenční odlišnosti

 • vlastní know how ověřené zkušeností v praxi
 • vlastní vývoj a odborná publikační činnost (vlastní manuály, knižní publikace a výuková DVD)
 • propracovaná metodika zkušenostního učení (zajištění vysoké kvality tréninků a výuky, interaktivita, motivace a angažovanost účastníků pro využití do své praxe)
 • zkušenost z více než 200 českých i korporátních organizací 
 • realizace více než 20 koncepcí firemních akademií dle naší metodiky za uplynulých 5 let
 • akreditované vzdělávací kurzy v souladu s Národní soustavou kvalifikací a povolání
 •  angažovanost v odborných institucích a skupinách:
  • ​MŠMT ČR - Koncept KVALITA
  • AIVD - krajské zastoupení Asociace vzdělávání dospělých v MSK
  • Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
  • PMF - People Management Forum
  • individuální státní projekty:
   • ​KREDO - tvorba strategií vysokých škol
   • KVALITA
   • NSK - Národní soustava kvalifikací - spoluautorství dílčích kvalifikací
 • kvalitní a profesionální distanční vzdělávání - Learning Management System

 

Audit kvality vzdělávacích institucí

- v loňském projektu jsme zrealizovali audit kvality námi poskytovaných služeb vlastními klienty

- vycházeli jsme  metodiky vytvořené skupinou AIVD ČR a NUOV

- výsledné hodnocení úrovně poskytovaných služeb v jednotlivých kategoriích jsou tučně označeny

1. Lektorské zázemí

level *                "poskytuje základní standard" level **                 "zájem o klienta" level ***             "orientace na přínos vzdělávání" level ****             "orientace na efektivitu vzdělávání a užití výsledků v praxi" level *****            "kreativita, inovativnost"
 

2. Proces vzdělávání a měření jeho efektivity

level *               "poskytuje základní standard" level **                 "zájem o klienta" level ***             "orientace na přínos vzdělávání" level ****             "orientace na efektivitu vzdělávání a užití výsledků v praxi" level *****           "kreativita, inovativnost"
 
3. Materiálně technické a didaktické zázemí
level *               "poskytuje základní standard" level **               "zájem o klienta" level ***             "orientace na přínos vzdělávání" level ****             "orientace na efektivitu vzdělávání a užití výsledků v praxi" level *****           "kreativita, inovativnost"
 
4. Zákaznický přístup /pružnost a komfortnost/
level *                  - "poskytuje základní standard" level **                 - "zájem o klienta" level ***               - "orientace na přínos vzdělávání" level ****              - "orientace na efektivitu vzdělávání a užití výsledků v praxi" level *****            - "kreativita, inovativnost"