Významní klienti

projekt Administrace a vývoj interních odborných kurzů v prostředí LMS Moodle
Projekt Vytvoření pilotního kurzu a ověření funkčnosti e-learningového prostředí pro interní rozvoj zaměstnanců
Techniky pozitivní komunikace k podpoře klientského přístupu zúčastněných stran
realizace projektu "Knowledge managementu ve společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o."
Vedení a moderace porad a workshopů

Partneři

Petr Kazík je předseda Regionální klubu ČMA v Ostravě, který založil s významnými manažery MS Kraje v dubnu 2014. AHRA je kolektivním členem.
Jsme členem od roku 1998.
S občanských sdružením AMOS spolupracujeme v oblasti vzdělávání pro sociální služby