Diagnostika odborných kompetencí

« Zpět

Přínosy, smysluplnost produktu

 • postupy mapování úrovně zvládání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných pro danou pracovní pozici
 • definování  znalostních a dovednostních požadavků pro danou pracovní roli
 • zmapování a zaznamenání klíčových tacitních zanlostí, které jsou jen těžce přenositelné mezi pracovníky
 • definování způsobů přenositelnosti a mapování klíčových znalostí mezi pracovníky

 

Metody realizace:

 • dotazníkové šetření
 • workshopy
 • konzultace
 • náhledy na pracovišti, popisy pracovních postupů
 • elektronické zpracování výstupů
 • videozáznamy
 • e-learning - Learning Management System

 

Příklady realizace

 • postupy pro předávání klíčových znalostí a know how mezi pracovníky a zabránění jejich odlivu z organizace způsobených odchodem klíčových pracovníků
 • řízení znalostí v organizaci
 • tvorba kompetenčních modelů a popisů pracovních činností pracovníků