Diagnostické metody - zjišťování skutečných potřeb

« Zpět

Příklady kurzů, které jsou nejčastěji realizovány: 

 

Můžeme Vám připravit obdobný kurz zaměřený na konkrétní cílovou skupinu, podle Vašich potřeb a možností!

   

Napište si o nabídku!

 

 

 

Přínosy, smysluplnost produktu:

 • Assessment centrum jako speciální diagnostická metoda pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů
 • Development centrum jako diagostická metoda rozvoje skupiny a jednotlivců
 • nabízí poznání aktuální úrovně zvládání sledovaných kompetencí pracovníků (dovedností, znalostí i postojů)
 • definování skutečných potřeb rozvoje
 • klíčovým přínosem je využití nadřízených do role hodnotitelů
 • doporučujeme spojit s psychodiagnostickými metodami
 • propracovaná metodika umožňuje sledování řady kompetencí v poměrně krátkém čase

 

Metody realizace:

 • písemné testy
 • znalostní testy e-learningovou formou
 • individuální modelové situace vycházející z každodenní praxe jednotlivců
 • elektronické zpracování výstupů
 • videozáznamy

 

Příklady realizace

 • výběr vhodného pracovníka do vedoucí pozice
 • příprava cílených systematických rozvojových plánů zaměstnanců
 • výběr pracovníků do  programů Talent managementu apod.
 • selekce pracovníků dle úrovně zvládaných zanlostí a dovedností