HR4FUTURE LoveCoWork, z.s.Na Rybníčku 521/56, 746 01 Opava, 07.02.2018 RESOURCE DAY 07.02. 2018 více…

Hodnocení 360

« Zpět

Přínosy, smysluplnost produktu:

 • nástroj pro objektivní zjištění postojů a zpětné vazby pro vedoucí pracovníky, kolektivy
 • příležitost pro zjištění jak excelentních vazeb mezi pracovníky, tak úzkých míst spolupráce plynoucí z ne zcela jednoduše zjistitelných příčin
 • metoda potlačující možné předsudky, nezdravé přeceňování se či podceňování jednotlivců, potlačující bariéry přímé zpětné vazby, možnost ověření si vhodnosti navrhovaných řešení pro zlepšení týmové spolupráce 
 • podpora angažovanosti zaměstnanců

 

Metody realizace:

 • elektronická forma šetření
 • profesionální výstupy
 • možnost individuálních nastavení dle potřeby sledovaných kompetencí včetně hodnotících škál
 • možnost anonymního vyplňování

 

Příklady řešení:

 • vhodný nástroj pro manažery a vedoucí pracovníky 1 x ročně mapovat míru spokojenosti pracovníků s jejich vzájemnou  týmovou spoluprací, proaktivitou jednotlivých pracovníků a vzájemných komunikačních vazeb a postojů
 • zpětnovazební metoda pro manažery či vedoucí pracovníky s cílem získání zpětné vazby na svou osobu, roli, výkon a postoj
 • nástroj pro rozklíčování příčin týmové nespolupráce či tzv. šuškandy na pracovištích apod.
 • metoda pro ověření, zda připravované změny v obsazení týmu naruší či podpoří celkovou spolupráci a koordinaci fungování týmu