Psychodiagnostika

« Zpět

Přínosy, smysluplnost produktu:

 • nástroj pro zjišťování a měření duševních vlastností, předpokladů pro výkon a zvládání uričité pracovní role jednotlivců
 • vhodná doplňující metoda pořádaných assessment a development center
 • ověření předpokladů jedinců pro zvládnutí budoucích pracovních očekávání, nové pracovní pozice apod.
 • zjišťování vhodných doporučení pro individuální osobní rozvoj a přípravu na budoucí zvládnutí např. nové pracovní pozice
 • odhalení patologických jevů osobnosti
 • upozornění na rizika při zvládání nových pracovních úkolů
 • upozorňuje na lži skore výsledků, tzn. míru stilizace pracovníka při diagnostice a tedy míru snížení vlidity - vypovídatelnosti zpracovaných výstupů

 

Metody realizace:

 • písemné testy
 • ústní část - dialog s psychologem
 • elektronické zpracování výstupů
 • volba vhodných psychodiagnostických metod vždy s ohledem na účel a pracovní pozici diagtnostikovaného

 

Příklady řešení:

 • psychodiagnostika jako součást výběru nových mistrů do výrobního procesu
 • psychodiagnostika pro manažerské a řídící  pozice
 • vhodná metoda pro kariérové plánování specialistů