HR4FUTURE LoveCoWork, z.s.Na Rybníčku 521/56, 746 01 Opava, 07.02.2018 RESOURCE DAY 07.02. 2018 více…

Společnost

Mise

Posláním AHRY je být partnerem klientům při zvyšování jejich konkurenceschopnosti a výjimečnosti prostřednictvím růstu kvality rozvoje lidských zdrojů metodikou Evropského modelu kvality EFQM. Cílem je také udržet trend dlouhodobého působení v rozvoji kompetencí zaměstnanců organizací, ovlivňovat šíření progresivních přístupů v celoživotním vzdělávání a prokazovat efektivitu Rozvoje Lidského Potenciálu (RLP).

Vize

 • Být žádaným a uznávaným dodavatelem.
 • Trvale vytvářet alianční partnerství přinášející inovační řešení.
 • Efektivitu RLP prokazovat klientům hodnocením dle modelu Donalda Kirckpatricka.
 • Řídit rozvoj zaměstnanců prostřednictvím kompetenčních modelů (NSP/NSK).
 • Být společností strategicky řízenou dle modelu EFQM s trvale se zvyšujícím hodnocením.
 • Realizovat benchmarking v oblasti RLP.
 • Poskytovat služby špičkovým certifikovaným týmem trenérů a expertů z praxe.
 • Rozvíjet a sdílet naše know-how – vlastní publikační činnost, odborné konference.
 • Být lídrem v profesních a společenských organizacích a institucích.
 • Posilovat naši společenskou zodpovědnost.

Kodex

 • Přátelskost. Vstřícnost. Budování partnerství.
 • Vzájemná důvěra. Platnost i ústních dohod.
 • Inspirace – inovace - kreativita.
 • Šíření a respektování dobré praxe organizace.
 • Jednoduchost – efektivnost - evaluace.
 • Zákaznický přístup s osobní angažovaností.
 • Nezištnost v poskytnutí rady.
 • Pomoc s prosazováním a uznáváním práce HR manažera v organizaci i v odborné veřejnosti.
 • Respektování firemní kultury a zvyklostí.
 • Vzájemný respekt, vážnost a uznání.

Milníky v historii společnosti

 • 2014 - Úspěšné dokončení 20. firemní akademie (mistrů, personalistů, obchodníků, techniků jakosti, svářečů, technologů, nákupčích, pracovníků sociálních služeb, interních lektorů apod.).
 • 2013 - Rozšíření týmu na 15 spolupracujících expertů z praxe.
 • 2013 -  Autorizovaná osoba Lektor dalšího vzdělávání, Personalista.
 • 2012 - Budování Akademie knowledge managementu strojírenských firem Moravskoslezského kraje.
 • 2010 - Podpora interaktivity výuky na ZŠ, SŠ a VŠ. Dvouletý projekt pro pedagogy s cílem zatraktivnění jimi vedené výuky a využití moderní vizualizační techniky pro podporu zapamatovatelnosti sdělovaného.
 • 2011 - Vydání publikace KONCEPCE FIREMNÍ AKADEMIE.
 • 2008 - Vydání knižní publikace Rukověť dobrého lektora.
 • 2008 - Dosažení 200 spolupracujících firem a organizací v oblasti RLZ.
 • 2007 - První zahraniční kurz v Rumunsku - Management System.
 • 2007 - Získání jubilejního 10. grantového projektu na rozvoj klíčových kompetencí pracovníků organizací.
 • 2006 - Proškolení přes 350 interních lektorů a mentorů firem a organizací Moravskoslezského kraje.
 • 2006 - Zahájení provozu kanceláři v Praze a Rožnově pod Radhoštěm.
 • 2006 - Rozjezd firemního distančního vzdělávání prostřednictvím prostředí Moodle – Learning.
 • 2006 - Organizační partner Festivalu vzdělávání Labyrint Ostrava 2006 – 1. ročník, který pořádal Moravskoslezský kraj a Rada po rozvoj lidských zdrojů.
 • 2005 - Účast na mezinárodní konferenci „Vzdělávání dospělých a distanční vzdělávání“ – v rámci Týdne vzdělávání a Festivalu dospělých AEDUCA.
 • 2005 - Budování strategie řízení organizací dle metodiky modelu EFQM včetně řízení AHRy dle této metodiky.
 • 2005 - Založení společnosti AHRA – Human Resource Agency, s.r.o. zaměřené na koučinku a specializaci v HR problematice firem.
 • 2004 - Zahájení spolupráce s akademickou sférou. Projekt manažerských dovedností pro vedení Ostravské univerzity v Ostravě.
 • 2003 - Vstup do oblasti rozvoje pracovníků ve zdravotnictví (Nemocnice Podlesí v Třinci, Nemocnice ve Frýdku-Místku, Nemocnice Agel).
 • 2002 - Získání prvního dvouletého grantu na systematické vzdělávání z Phare 2002 pro 11 firem Moravskoslezského kraje, mezi nimiž byly společnosti např. Třinecké železárny, Vítkovice, Nová Huť (dnešní Arcelor Mittal), Nemocnice ve Frýdku-Místku, ODS – Dopravní stavby Ostrava (dnešní Eurovia) a další.
 • 2001 - 1. Konference na téma "Rozvoj Moravskoslezského kraje v kontextu rozvoje Evropské unie", pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje.
 • 1999 - Získání licence dodavatele vzdělávání ve společnosti Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi na rozvoj středního a vyššího managementu.
 • 1997 - Založení společnosti Ambra – Consulting, s.r.o.